OSIGURANJE ZGRADE

Zakonom o vlasništvu između ostalog regulirana su i pitanja vezana za upravljanje stambenim zgradama. Među najvažnije obveze upravljanja suvlasničkom stvari propisano je:

–  formiranje zajedničke pričuve,

–  imenovanje zajedničkog upravitelja u čiju nadležnosti se prenosi ugovaranje “primjerenog osiguranja”

Pod pojmom “primjerenog osiguranja” smatra se osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti i od odgovornosti prema trećim osobama.

Većina osiguravatelja u Posebnim uvjetima nudi:

1.) Osiguranje stambene zgrade od požara i nekih drugih opasnosti na NOVU VRIJEDNOST

Ovim osiguranjem pokrivene su štete od:

Osnovnih opasnosti:

 • požar i udar groma,
 • eksplozija, osim eksplozije od nuklearne energije,
 • oluja,
 • grad (tuča),
 • udara vlastitog motornog vozila ili radnog stroja u osiguran građevinski objekt,
 • pada i udara letjelice,
 • manifestacije i demonstracije.

Dopunskih opasnosti (koje se po izboru ugovaraju samo uz osnovne) od kojih izdvajamo:

 • izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
 • poplava i bujica,
 • klizanje tla i odron zemljišta.

Osiguranje na “NOVU VRIJEDNOST” tj. na svotu koja bi trebala odgovarati cijeni izgradnje nove zgrade, povoljno je za ugovaratelja (osiguranika), jer se kod obračuna naknade za štetu ne odbija trošnost (amortizacija).

2.) Osiguranje odgovornosti etažnih vlasnika (suvlasnika) iz posjedovanja i korištenja zajedničkih i posebnih dijelova stambene zgrade, prema trećima

Ovim osiguranjem pokrivene su štete uslijed povrede tijela ili zdravlja trećih osoba ili oštećenja ili uništenja njihovih stvari. Trećim osobama smatraju se i suvlasnici, ako šteta suvlasniku (suvlasnicima) nije nastala iz zajedničke odgovornosti svih suvlasnika.

(Npr: pad crijepa ili dimnjaka na automobil jednog od suvlasnika te zgrade nije naknadiva šteta iz odgovornosti, jer su za stanje zajedničkih dijelova zgrade odgovorni svi suvlasnici.

Suprotno takvoj situaciji je slučaj da vaza sa cvijećem iz jednog stana padne na auto drugog suvlasnika iz iste zgrade. Takva šteta bi se naknadila po odgovornosti vlasnika vaze iz korištenja stana kao posebnog djela zgrade.)

No, zbog interesa suvlasnika u Posebnim uvjetima postoje potrebe za proširena osiguranja na:

3.) Osiguranje zajedničkih instalacija i uređaja stambene zgrade od loma i nekih drugih opasnosti

Predmet osiguranja od ovih opasnosti mogu biti:

 • zajednička vodovodna i kanalizacijska mreža,
 • zajednička instalacija centralnog grijanja, bez kotlovnice,
 • zajednička elektroinstalacija,
 • zajedničke kotlovnice, koje su u suvlasništvu etažnih vlasnika,
 • dizala kao cjelina ili samo elektoromotori dizala ili samo oprema strojarnice.

4.) Osiguranje stakla od loma u zajedničkim dijelovima zgrade

5.) Osiguranje stvari kućanstva etažnih vlasnika (suvlasnika)

6.) Osiguranje opasnosti loma stakla na prozorima i vratima stana te pregradnih stijena u stanu (ovo se osiguranje ugovara samo uz prethodno osiguranje stvari kućanstva)