Upravljanje nekretninama ˝MAR-KAT˝

Više od 18 godina iskustva.

Upravljanje nekretninama ˝MAR-KAT˝ prva je registrirana firma za navedenu djelatnost na otoku Krku godine 2002., koja za osnovni cilj ima unapređenje upravljanja i funkcionalnosti nekretnina. Upravljanje sagledavamo sa pozicije suvlasnika te smo slijedno istom od 2013.godine postali jedini Upravitelji kao pomažući član Udruge stanara Rijeke.

U dosadašnjem poslovanju primjetili smo da svaka zgrada ima relativno posebne i različite potrebe te Vam u tom smislu nudimo fleksibilan pristup radu  u skladu sa važećim zakonskim propisima, a prema željama i zahtjevima suvlasnika.

Upravljanje nekretninama ˝MAR-KAT˝ u brojevima

0
GODINA ISKUSTVA
0
+
NEKRETNINA

Korisnici naših usluga imaju na raspolaganju:

 • pregled zgrade i izradu zapisnika o stanju
 • organizaciju nužnih popravaka na osnovu utvrđenog stanja tijekom pregleda nekretnine
 • izradu Ugovora o upravljanju i Međuvlasničkog ugovora
 • stručnu tehničku pomoć u smislu održavanja, popravaka i poboljšanja nekretnine
 • obavljanje povremenih i godišnjih pregleda nekretnina
 • izrada godišnjeg i višegodišnjeg plana održavanja nekretnina te sastavljanje zapisnika
 • otvaramo zaseban račun za Vašu stambenu zgrade
 • omogućavamo dnevni uvid u stanje računa Vaše zajedničke pričuve te pregled primitaka i izdataka sa istog
 • organiziramo i pomažemo suvlasnicima u realizaciji povoljnih kredita kod poslovnih banka sa ciljem obnove zgrada
 • osiguravamo Vašu nekretninu u željenim osiguravajućim društvima (osnovni ili dopunski paket)
 • organiziramo sanaciju nastalih šteta po principu ˝ključ u ruke˝
 • prikupljamo više ponuda za veće, ali i manje planirane radove na Vašem objektu
 • pokrećemo naplatu dugovanja za doprinose zajedničke pričuve
 • zastupamo suvlasnike pred tijelima državne uprave i samouprave u postupcima koji proizlazi iz djelatnosti upravljanja
 • pokrećemo i sudjelujemo u povezivanju zemljišnih knjiga
 • pokrećemo postupak energetskog certificiranja te sudjelujemo u željenim projektima koji nudi različite subvencije

 

https://www.udruga-stanara.hr/